Үнийн мэдээлэл

                      7997 хххх  дугаарын 1 минутын ярианы тариф:

               Сүлжээний нэр                    Ярианы тариф 
 

  •  Үүрэн утасны сүлжээ рүү                      33 төгрөг
  •  Суурин утасны сүлжээ рүү                    22 төгрөг  
  •  79 тэй сүлжээн дотроо                           үнэгүй
  •  Тусгай дугаарууд уруу                         Тухайн дугаарын
                                                                              тарифаар

Үйлчилгээний багцын үнэ: 

Багц үйлчилгээ болон Олон улсын яриа, Телемаркетинг зэрэг нэмэлт үйлчилгээний үнийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл манай маркетингийн ажилтантай Имэйл-ээр эсвэл 79971000 дугаарын утсаар холбоо барина уу.