Хуурамч И мэйлийг ингэж танина

2020-10-31 нэмлээ

Мэдээллийн технологийн энэ цаг үед и мэйл хамгийн хурдан  харилцааны арга болж байгаа ч түүгээр дамжуулан төрөл бүрийн залилан луйврын гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл, халдлагууд ихсэж байна. 

Үүнээс сэргийлэхийн тулд хэрэглэгч өөрөө сэрэмжтэй анхаарал бологоомжтой байхаас гадна халдлага, залилангийн шинжтэй И мэйл ийг таних тодорхой мэдлэгтэй байх нь чухал. 

Бид энэ удаа ХУУРАМЧ И МЭЙЛИЙГ ТАНИХ АРГА сэдвээр зөвлөгөөг хүргэж байна.