И мэйл дээр RULE хэрхэн тохируулах вэ?

2021-01-26 нэмлээ

Зарим тохиолдолд танд ирэх ёстой нэн чухал И мэйлийг ашиглаж буй И мэйл сервер тань SPAM  байна гэж үзэн таны  и мэйлийн SPAM фолдерт оруулчих нь бий. Энэ тохиолдолд та уг И мэйлээ үзэх, хариу өгөхөд хугацаа алдах эрсдэлтэй. 

И МЭЙЛ ДЭЭР RULE ТОХИРУУЛАХ гэсэн зөвлөгөөөг дагаж шаардлагатай тохиргоог хийснээр энэ эрсдэл арилна.