Харилцагчийн жагсаалт үүсгэж И мэйл дээ хадгалах

2021-01-24 нэмлээ

Олон хүнд нэгэн зэрэг и мэйл бичих шаардлагатай хүмүүст И мэйл бичих болгондоо хаягийг оруулах нь цаг их зарцуулахаас гадна олон хаяг дунд бичилтийн алдаа гарч зарим хэрэглэгч мэдээллээ цаг тухайд нь хүлээн авч чадахгүйд хүрдэг. 

Үүнээс сэргийлэхийн тулд Gmail  шиг  харилцагчийн и мэйлээ бүтэн бичилгүйгээр товчлох аргыг та бүхэнд зөвлөж байна.  

G mail хиймэл оюун ухаанд үндэслэн таны харилцагч нарыг бүртгэдэг бол Бизнес И мэйлийн хувьд та байнгын харилцагч нараа урьдчилан бүртгэсэн байх шаардлагатай болдог. 

Хэрэв та байнгын харилцагч  нараа И мэйл хаягтаа урьдчилан бүртгүүлэхэд багахан цаг гаргаж чадвал цаашид таны ажил маш их хөнгөвчлөгдөх болно.    

И мэйлийн контакт-ын жагсаалтыг хэрхэн үүсгэх  зааварчилгааг  КОНТАКТ ЛИСТ ҮҮСГЭЖ ХАДГАЛАХ 
дээр дарж авна уу.